Uchwała Nr ZO 87/13 w sprawie reklamy firmy Nowak&Wójcik TRADE Spółka Jawna