Uchwała Nr ZO 87/14 w sprawie reklamy firmy Powerbike S.A.