Uchwała Nr ZO 87/16 w sprawie reklamy Grupy Żywiec S.A.