Uchwała Nr ZO 87/17 w sprawie reklamy telewizyjnej Kinder Mleczna Kanapka