Uchwała Nr ZO 87/18/09o w sprawie reklamy internetowej szkółki piłkarskiej FCB Escola Varsovia