Uchwała Nr ZO/87/19/55u w sprawie skargi na reklamę firmy Wedel