Uchwała Nr ZO 88/14 w sprawie reklamy firmy Ryszard Jan Sacharz ALKA