Uchwała Nr ZO 88/15 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 56/15 dotyczącej reklamy firmy FSP Galena