Uchwała Nr ZO 88/17 w sprawie reklamy zewnętrznej CIBI-CARS “Weź mnie!”

Uchwała Nr ZO 88/17
z dnia 12 października 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/87/17/01-02

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 października 2017 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/87/17/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy F.H.U. CIBI-CARS Grzegorz Cybulski z siedzibą w Malborku (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że przedmiotowa reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/87/17/01-02.

Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna wypożyczalni samochodowej.

Skarżący w prawidłowo złożonej skargach podnieśli, iż:

„Zdjęcie kobiety w bieliźnie z hasłem Weź mnie chcę pracować dla ciebie. Numer telefonu i adres strony internetowej: cibi-cars.pl Moim zdaniem reklama umieszczona na tylnej i bocznej karoserii samochodu dostawczego nosi znamiona dyskryminacji ze względu na płeć.” – pisownia oryginalna

„Wypożyczalnia aut – reklama umieszczona na samochodzie z napisem “WEŹ MNIE” i zdjęciem półnagiej, wypiętej kobiety z pejczem. Reklama seksistowska, ohydna, uprzedmiotawiająca kobiet, niczym nie nawiązująca do wynajmu aut. Nawiązuje to prostytucji – kompletne dno” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na otrzymane pismo a dokładniej skargę konsumencką na reklamę mojej firmy CIBI-CARS, a wraz z nią prośbę o moje ustosunkowanie się do złożonej skargi – oświadczam iż :
Reklama zamieszczona na moich pojazdach, nie jest absolutnie dyskryminująca ani uprzedmiotawiająca kobiety. Kobieta nie jest naga a to że trzyma pejcz to nie oznacza od razu prostytucji jak napisano w skardze. Co innego byłoby gdyby trzymała wibrator, więc nie rozumiem bulwersacji osoby skarżącej.

Natomiast treść WEŻ MNIE, nie odnosi się wyłącznie do sexu !!! Myślę że ów osoba skarżąca, miała w danym momencie braki z tego tytułu i stąd takie skojarzenia.
Prowadzę działalność od ponad 10-ciu lat i taka reklama jest od początku.
Nigdy nie było żadnych skarg ani negatywnych komentarzy – wręcz przeciwnie.
Reklama zwraca na siebie uwagę i dzięki temu auta są na bieżąco wypożyczane.

W związku z powyższym, poświęciłem trochę czasu i co znalazłem …. otóż jest mnóstwo firm które mają reklamy które (wedle skargi), nie nawiązują do oferty firmy, np.:
– reklama podłogi i NAGA kobieta z treścią „Leżę idealnie”,
– monitory i NAGIE kobiety z treścią „Nasze siedemnastki sprzedają się tanio”,
– zakład pogrzebowy a w reklamie trumna i kobieta w pięknej sexownej bieliźnie z mężczyznami,
– napój energetyczny i znów półnaga kobieta .

W załączniku zdjęcia wymienionych przykładów ale to tylko kilka, bo jest takich przykładów mnóstwo….
Dlatego absolutnie nie zgadzam się ze złożonymi skargami !!!” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżących, uznając, że w przedmiotowej reklamie przekroczono dopuszczalne granice obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i z należytą starannością.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że ukazanie w reklamie kobiecego ciała wraz z hasłem „WEŹ MNIE! CHCĘ PRACOWAĆ DLA CIEBIE” jest przejawem dyskryminacji kobiet i nie było uzasadnione rodzajem reklamowanych usług jakimi są usługi wypożyczania samochodów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.