Uchwała Nr ZO 88/17 w sprawie reklamy zewnętrznej CIBI-CARS „Weź mnie!”