Uchwała Nr ZO/88/19/56u w sprawie skargi na reklamę telewizyjnąj Digibits/Mubi.pl