Uchwała Nr ZO 89/17 w sprawie reklamy internetowej Warsaw Comic Con