Uchwała Nr ZO/90/19/58u w sprawie skargi na reklamę internetową Aviva