Uchwała Nr ZO 91/12 w sprawie reklamy firmy KulczykTradex Sp. z o.o.