Uchwała Nr ZO 91/16 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.