Uchwała Nr ZO/91/19/36o w sprawie skargi na reklamę internetową McDonald’s