Uchwała Nr ZO 92/14 w sprawie reklamy firmy Ballerina Zdzisław Wesecki