Uchwała Nr ZO 92/16 w sprawie reklamy firmy HiPP Polska Sp. z o.o.