Uchwała Nr ZO 92/17 w sprawie reklamy zewnętrznej Victoria’s Secret