Uchwała Nr ZO/92/19/37o w sprawie skargi na reklamę internetową batona Grześki / Collian