Uchwała Nr ZO 93/15 w sprawie reklamy firmy Agros-Nova Soki Sp. z o.o.