Uchwała Nr ZO 93/17 w sprawie reklamy internetowej karmy dla kotów Pussy Deluxe

Uchwała Nr ZO 93/17
z dnia 7 listopada 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/137/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Rafał Karski – członek

na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/137/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie prasowej firmy MEATLOVE Polska Patrycja Zawistowska, Bogusław Witek s.c. z siedzibą w Jelcz-Laskowicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/137/17.

Przedmiotem skargi była reklama prasowa zamieszczona w prasie branżowej karmy mokrej dla kotów marki Pussy Deluxe.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Nie znam godziny emisji, ani nośnika, ale taki plakat wypuszczony przez MeatLove Polska krąży w sieci. Jest przykładem skandalicznej seksualizacji zwierząt i promuje zachowania stręczycielskie.

Oto odpowiedź, jaką wystosował producent:

«Witam, tak to nasza reklama, kierowana jest do klienta B2B i została opublikowana tylko i wyłącznie w gazecie branżowej, której odbiorcami są sklepy zoologiczne, hurtownie zoologiczne oraz przedstawiciele handlowi z branży. Reklama nie była publikowana na facebooku czy stronie naszej firmy.
Rynek zoologiczny przepełniony jest suchymi karmami dla psów i kotów, które nie do końca powinny znaleźć się w ich diecie, a reklama miała jedynie zwrócić uwagę odbiorcy, czyli sklepów zoologicznych, że prawidłowe żywienie to prawdziwe posiłki, bogate przede wszystkim w mięso i podroby o odpowiedniej i naturalnej wilgotności pokarmu.»

Uzupełnienie skargi:

Grafika pojawiła się na kocich grupach, być może to ktoś z firmy wrzucił ją do Internetu jako przykład viral marketingu, niestety nie jestem w stanie zlokalizować, w którym miejscu. Na kocich grupach pojawiła się jako przykład oburzającej reklamy.

Zrzut ekranu zobaczyłam w Internecie, natomiast źródłowo jest to reklama prasowa.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 21 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy wykorzystujące wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 26.09.2017 w przedmiocie skarg konsumenckich o sygnaturze K/137/17 skierowanej przeciwko reklamie produktu Pussy Deluxe poniżej przedstawiamy nasze stanowisko.

Reklama kierowana jest do klienta B2B i została opublikowana tylko i wyłącznie w gazecie branżowej, której odbiorcami są sklepy zoologiczne, hurtownie zoologiczne oraz przedstawiciele handlowi z branży. Reklama nie była publikowana na stronie firmy www.meatlovepolska.pl, a do jej publikacji na forach nie przyczyniły się osoby z naszej firmy.

Do tej reklamy zostało wyszukane zdjęcie, które miało przedstawiać ładnego, czarnego kota po kąpieli trzymanego przez młodą kobietę.

Wybrane zdjęcie zawiera między innymi następujące słowa kluczowe: Glam, Piękne, Miłość, Młody, Młodzieży, Świecidełka, Wrażliwych, Błyszczący, Połysk, Język, Rzęsy, Błyszczyk, Czarny kot, Kolor, Kolorowy, Jasne, Studio, Dziewczyna, Uroda, Modelu, Portret, Oliwek, Twarz, Opieka, Brunetka, Czarny, Ciemny, Stylu, Oczy, Zoologiczne, Moda, Kot, Stylowe, Seksowny, Kobieta, Profesjonalny, Emocjonalne, Makijaż, Twarzy, Vogue, Blask, Usta, Ekspresyjny, Szminka, Usta, Efektowne.

Firma MEATLOVE Polska, posiada produkty, które cechują się najwyższą klasą dobieranych składników, świeżych mięs, podrobów, warzyw i naturalnych suplementów.

Zdjęcie wrzucone zostało na fora w niskiej rozdzielczości, bez opisu, jednakże firma MEATLOVE Polska nie uczestniczyła w rozpowszechnianiu reklamy na forach internetowych.

Odnosząc się do zarzutów skargi konsumenckiej MEATLOVE Polska zauważa, że przedmiotowa reklama, nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Reklama ta w żaden sposób nie jest sprzeczna też z zasadami uczciwej konkurencji. MEATLOVE Polska nie dopatruje się w reklamie żadnych treści dyskryminujących. Nie nawołuje do rasizmu, seksizmu, nie dyskryminuje nikogo ze względu na cechy indywidualizujące, w szczególności ze względu na płeć, rasę czy narodowość. Wreszcie odnosząc się do ostatniego zarzutu, który warunkowany jest przez art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy nasza firma pragnie zauważyć, że nie propaguje żadnych treści szkodliwych dla zwierząt, nie nawołuje do łamania ich praw. Zwierzę przedstawione na reklamie nie było w żaden sposób pokrzywdzone, ani traktowane niehumanitarnie. MEATLOVE Polska aktywnie uczestniczy w akcjach i szkoleniach dotyczących właściwego i zdrowego żywienia zwierząt, czynnie wspiera fundacje, a w swoich działaniach nigdy nie miała na celu propagowania jakichkolwiek negatywnych zachowań, które mogłyby zaszkodzić zwierzętom.

Reklama miała na celu w niekonwencjonalny sposób, zwrócić uwagę właścicieli sklepów zoologicznych na potrzeby zwierząt mięsożernych i zachęcić do zapoznania się z ofertą i ze składem naszych produktów. Produkty skierowane są dla wszystkich kotów, a poprzez niekonwencjonalny przekaz, zwracamy uwagę na to, że prawidłowe żywienie to prawdziwe posiłki, bogate przede wszystkim w mięso i podroby o odpowiedniej i naturalnej wilgotności pokarmu.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający wziął pod uwagę że reklama była zamieszczona w prasie branżowej i nie podzielił zarzutów Skarżącej, uznając, że w przedmiotowej reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści dyskryminujących kobiety.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również naruszenia art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści kwestionujących prawa zwierząt.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.