Uchwała Nr ZO/93/19/38o w sprawie skargi na reklamę internetową wódki Żytnia