Uchwała Nr ZO/94/19/59u w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 75/19/47u