Uchwała Nr ZO 95 /17 w sprawie reklamy tekstowej sms firmy W gorącej wodzie company sp. z o.o.