Uchwała Nr ZO 96/16 w sprawie reklamy firmy Euro-net Sp. z o.o.