Uchwała Nr ZO 96/17 w sprawie reklamy internetowej firmy Unilever Polska Sp. z o.o.