Uchwała Nr ZO 96/18/49u w sprawie reklamy internetowej Domu Wydawniczego REBIS Sp. z o.o.