Uchwała Nr ZO/96/19/61u w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 72/19/43u