Uchwała Nr ZO 97/16 w sprawie reklamy firmy Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Sp. k.