Uchwała Nr ZO 97/17 w sprawie reklamy internetowej firmy MR Corp