Uchwała Nr ZO 97/18/50u w sprawie reklamy telewizyjnej Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.