Uchwała Nr ZO 98/12 w sprawie reklamy firmy Fiat Auto Poland S.A.