Uchwała Nr ZO 98/13 w sprawie reklamy firmy Terg S.A.