Uchwała Nr ZO 98/16 w sprawie reklamy firmy „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k.


Uchwała Nr ZO 98/16
z dnia 20 grudnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/83/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/83/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tymbarku (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/83/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna wody źródlanej „Kubuś Waterrr”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„typ reklamy: Telewizyjna
data emisji: 20.07.2016
czas emisji: 17.40
miejsce emisji: nickelodeon
produkt: woda mineralna, Kubuś
opis reklamy: Spot przedstawia dzieci w wieku szkolnym, które bawią się m.in w ten sposób, że rzucają w siebie nawzajem z całej siły pojemnikami(?) butelkami(?) napełnionymi wodą.
Treść skargi: Reklama sugeruje, że rzucanie w inne dziecko butelką napełnioną wodą jest “świetną zabawą”, podczas gdy w rzeczywistości stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.
Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na otrzymaną informację z dnia 29 listopada 2016 r. o złożeniu przez jednego z konsumentów skargi dotyczącej reklamy wody źródlanej “Kubuś Waterrr”, w imieniu “MGD”-GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tymbarku, 34-650 Tymbark 156 (pełnomocnictwo w załączeniu) przedstawiam następującą odpowiedź:

Będąca przedmiotem skargi reklama emitowana w telewizji oraz udostępniona w Internecie nie przedstawia, wbrew twierdzeniom skargi, sceny rzucania przez dzieci do siebie “butelkami napełnionymi z wodą”, ale zabawę balonikami wodnymi.
dowód: reklama prezentowana na stronie internetowej o adresie
https://www.youtube.com/watch?v=ufuvp_yxIig&list=PLMC_aqjQgi-CEhYLlyg_Ey5IKHQWkTDXS

Baloniki na wodę stanowią dopuszczoną do obrotu, bezpieczną i popularną zabawkę dla dzieci w wieku powyżej 3 lat, na dowód czego przedstawiam, czego przedkładam w załączeniu kopię strony internetowej (tzw. printscreen) z ofertą sklepu EMPIK.
dowód: printscreen ze strony internetowej
http://www.empik.com/balony-wodne-3-pack-tm-toys,p1126035710,zabawki-
p?gclid=CKKLwO3y1dACFQaeGwod5HoNWg&gclsrc=aw.ds

Bogatą ofertę baloników wodnych można znaleźć m.in. na stronie sklepanimatora.pl, gdzie czytamy:
Balony wodne to świetna zabawa zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Balony wodne idealnie sprawdzą się w Lany Poniedziałek, ale także na co dzień, kiedy chcemy zaproponować dzieciom alternatywną rozrywkę. Zabawy i animacje z użyciem balonów wodnych stają się coraz bardziej popularne.
Balony wodne są wykonane z bezpiecznych materiałów i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników. Są wytrzymałe i nie pękają w trakcie napełniania. Łatwe w użytkowaniu polecane dla każdego znudzonego tradycyjnymi zabawami!
dowód: printscreen ze strony http://sklepanimatora.pl/product-pol-7626-Balony-Wodne-Maly-Zestaw-POMARANCZOWY.html

Reklama nie zawiera zatem treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa dzieci lub młodzieży, dlatego zarzut naruszenia art. 2, 23 i 32 Kodeksu Etyki Reklamy jest bezpodstawny.

Nadmieniam, że obecnie przedmiotowa reklama nie jest emitowana w telewizji.

W związku z powyższym wnoszę o oddalenie skargi.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie narusza norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą i uznał, że reklama nie zawiera treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa dzieci lub młodzieży.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił uwagę na zawartą w reklamie sekwencję obrazów, która pokazuje dzieci rzucające balonami wodnymi i uczulił reklamodawcę na potrzebę dochowania należytej staranności przy montażu reklamy, aby jej odbiorcy nie mieli wątpliwości, że w reklamie prezentowane są zachowania bezpieczne dla dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.