Uchwała Nr ZO 98/17 w sprawie reklamy internetowej firmy MR Corp