Uchwała Nr ZO 98/18/51u w sprawie reklamy w formie gazetki promocyjnej Jeronimo Martins Polska S.A.