Uchwała Nr ZO/98/19/63u w sprawie skargi na reklamę radiową Peugeot