Uchwała Nr ZO 99/13 w sprawie reklamy firmy Night Club Libido