Uchwała Nr ZO 99/16 w sprawie reklamy firmy Ambra S.A.