Uchwała Nr ZO 99/17 w sprawie reklamy internetowej firmy MR Corp