Uchwała Nr ZO/99/19/39o w sprawie skargi na reklamę Medispirant