Uchwała Nr ZO/035/22o z dnia 6 kwietnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/030/22