Uchwała Nr ZO 56/17 w sprawie reklamy internetowej OBI