Uchwała ZO 35/19/22u w sprawie reklamy internetowej płatków Ciniminis