W czas ostrzeżony, na czas uzbrojony

Jak uzbroić uczestników reklamowej gry rynkowej w narzędzia rozpoznawania trików, manipulacji i stereotypów w komunikatach reklamowych? Jak zaszczepić twórcom i odbiorcom komunikatu reklamowego świadomość etycznego przekazu? Jak motywować do tworzenia etycznych standardów? Jedna z naszych odpowiedzi to EDUKACJA. Ci którzy wiedzą, którzy potrafią zdiagnozować i ocenić komunikat, nie są już bezbronni i nieświadomie podatni na nieetyczny przekaz. Ich nie tak łatwo skrzywdzić i oszukać. Praemonitus, praemunitus. W czas ostrzeżony, na czas uzbrojony. W wydaniu Rady Etyki Reklamy „edukacja” ma mocne fundamenty. Edukujemy aktywnie. Jedną z form tak pojętej edukacji jest promowanie i patronat nad wybitnymi naukowymi i publicystycznymi pozycjami i tekstami upowszechniającymi rzetelną wiedzę o reklamie i jej rynkowych kontekstach.
Zapraszamy do lektury!