Zmiany w Radzie Reklamy

 

W czwartek, 28 czerwca br., Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, powołując nowy Zarząd organizacji, zdecydowało o zmniejszeniu jego składu osobowego oraz połączeniu funkcji prezesa zarządu i dyrektora generalnego.

Nowym prezesem zarządu został Zbigniew Gajewski, pełniący od 1 października 2017 r. stanowisko dyrektora generalnego ZS RR.

– Od 12 lat nasza organizacja udowadnia konsumentom i regulatorom, że biznes jest w stanie poprzez samoregulację działać etycznie i odpowiedzialnie. Chcemy to robić nadal i stale zwiększać nasz wpływ na treść przekazów reklamowych w Polsce. Musimy dotrzeć do nowych branż i reklamodawców. Nowe wyzwania wiążą się również z cyfryzacją komunikacji marketingowej. Różnorodne kompetencje oraz bogate doświadczenie nowych członków zarządu pozwala mi wierzyć, że potrafimy im sprostać. Czeka nas dużo pracy, ale jesteśmy optymistami – zapowiada Zbigniew Gajewski.

W skład Zarządu weszli również: Marcin Bogłowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju w TVN Media; Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej SA i członek zespołu zarządzającego firmą; Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców; Rajmund Tochwin, członek zarządu Tarsago Media Group oraz Robert Wielgo, członek zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy powołało również dwóch nowych arbitrów Komisji Etyki Reklamy. Do 30-osobowego grona ekspertów oceniających przekazy reklamowe dołączyli: Natalia Suska, dyrektor Działu Analiz w Neurohm oraz dr Jarosław Kończak, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy od kilkunastu lat odpowiada za samoregulację w dziedzinie reklamy. Działalność związku opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, który określa standardy komunikacji marketingowej. Członkami Rady Reklamy są organizacje branżowe skupiające reklamodawców, media i agencje reklamowe/domy mediowe: Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polski Przemysł Spirytusowy, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych – Polbisco, Krajowa Unia Producentów Soków, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. Sygnatariuszami Kodeksu Etyki Reklamy są reklamodawcy, media oraz agencje reklamowe/domy mediowe.