Uchwała Nr ZO 40/17 w sprawie reklamy operatora sieci Plus