Dyrektorka Obsługi Kluczowych Klientów w kancelarii prawnej LGL. Do 2020 r. Chief Commercial Officer Grupy IPG Mediabrands Polska. Życie zawodowe rozpoczynała w Teatrze Komedia w roli sekretarza literackiego, a następnie pracowała w zespole emisyjnym Polskiego Radia. Od 1993 roku życie zawodowe związała z grupą IPG – najpierw na stanowisku Dyrektorki Buyingu agencji reklamowej McCann Erickson, a po utworzeniu w 1999 roku Domu Mediowego Universal McCann zasiadała w zarządzie tej spółki do 2018 roku. Współtworzyła również pierwszą na polskim rynku grupę negocjacyjną Magna Global Polska i od samego początku jej funkcjonowania uczestniczyła w zarządzaniu tą organizacją. Negocjowała kontrakty mediowe reprezentując największe budżety reklamowe na polskim rynku ( m in. dla nast. marek: L’Oreal, Coca-Cola, GM, GSK, Nestle, Benckiser, Polkomtel, Allegro, PKO Bank Polski , Media Saturn i wielu innych) Zasiadała w zarządzie, a następnie w radzie nadzorczej Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Członkini Komitetu Organizacyjnego pierwszego Innovation AD (dawniej Media Trendy) w 2015 roku. Od kilku lat współpracuje ze Szkołą Negocjacji House of Skills. Od początku istnienia Komisji Etyki Reklamy zasiada w składzie arbitrów reprezentując kurię promujących. Uczestniczyła w pracach dialogu branżowego oraz znalazła się na liście ekspertów, którzy pracowali nad stworzeniem Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W wolnym czasie słucha muzyki barokowej i jazzowej, czyta i gotuje. Lubi podróże, szczególnie po Europie.