Związek Firm Public Relations przystępuje do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy