FILMY

Kodeks Etyki Reklamy rozszerzony o nowe zapisy dotyczące reklamy środowiskowej

Czy dzieci naprawdę trzeba chronić przed reklamą?

Czy dzieci w ogóle powinny występować w reklamie?

Czego nie powinno się pokazywać dzieciom w reklamie?